# ارامنه_مزدور

سناریوی جعلی کشتار ارامنه مدلی از هوکاست جعلی کشتار یهودیان

  سناریوی جعلی کشتار ارامنه مدلی از هوکاست جعلی کشتار یهودیان  دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه  dr.rahmat.sokhani@gmail.com  موضوع ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 25 بازدید

لبخند به دنیا در سایت کاریکاتوردکترسخنی Dr. Rahmat Sokhani

لبخند به دنیا در سایت کاریکاتوردکترسخنی Dr. Rahmat Sokhani    دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه  dr.rahmat.sokhani@gmail.com   کاریکاتورخارجی تصادفات عامل ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 29 بازدید

معمای لبخند درسایت کاریکاتوردکترسخنی Dr. Rahmat Sokhani

معمای لبخند درسایت کاریکاتوردکترسخنی Dr. Rahmat Sokhani    دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه  dr.rahmat.sokhani@gmail.com کاریکاتور عربی دیکتاتور جنگی هیتلرو ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 29 بازدید

فرصت یک لبخند بی نظیر فقط در سایت کاریکاتوردکترسخنی Dr. Rahmat Sokhani

فرصت یک لبخند بی نظیر فقط در سایت کاریکاتوردکترسخنی Dr. Rahmat Sokhani    دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 32 بازدید

زیبایی لبخند وتبسم درسایت کاریکاتوردکترسخنی Dr. Rahmat Sokhani

زیبایی لبخند وتبسم درسایت کاریکاتوردکترسخنی Dr. Rahmat Sokhani    دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه  dr.rahmat.sokhani@gmail.com   تصویربالا تصویردیکتاتور ارمنستان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 28 بازدید

داروی خنده درسایت کاریکاتوردکترسخنی Dr. Rahmat Sokhani

داروی خنده درسایت کاریکاتوردکترسخنی Dr. Rahmat Sokhani    دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه  dr.rahmat.sokhani@gmail.com   مجموعه کاریکاتور خارجی جنگهای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 59 بازدید

لبخندونشاط واقعی در سایت کاریکاتوردکترسخنی Dr. Rahmat Sokhani

لبخندونشاط واقعی در سایت کاریکاتوردکترسخنی Dr. Rahmat Sokhani      دکتر رحمت سخنی از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه  dr.rahmat.sokhani@gmail.com مجموعه کاریکاتورهای بدحجابی6 مجموعه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 25 بازدید